Spring til indhold

Lokalforum og beboerforening

Hagested Lokalforum og Beboerforeningen er nedsat som bindeled mellem lokalområdet og kommunen. De er medvirkende til at skabe bedre dialog mellem borgerne og politikkerne.

Blandt andet arrangerer de sociale arrangementer og indkalder til lokale borgermøder. Kort sagt arbejder de for sammenhold og fællesskab. Der bliver blandt andet arbejdet for liv, sammenhold og fællesskab.

Du kan læse mere om Hagested Lokalforum her.

Du kan læse mere om Beboerforeningen her.Feedback

Sidst opdateret

02.08.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin