Spring til indhold

Tilskud og puljer

Mangler I en økonomisk håndsrækning, før jeres lokale projekt, aktivitet eller begivenhed kan lykkes? Så kan I søge forskellige tilskud og puljer, og dem kan I dykke ned i på denne side.

Projekter spirer, aktiviteter lever og begivenheder blomstrer i kommunens lokalområder. Det er båret frem af frivillige borgere, ildsjæle, foreninger og fora, der gør en kæmpe forskel for deres lokalområde. Projekter, aktiviteter og begivenheder giver nemlig en enorm glæde og dynamik for alle, der er en del af dem.

Brug for penge?

Somme tider opstår der behov for en økonomisk håndsrækning. Det kan være hjælp til at give et projekt ben at stå på, støtte til eksisterende aktiviteter eller underskudgaranti til begivenheder.

Hvis I har brug for sådan en håndsrækning i et lokalområde, er der en række tilskud og puljer, som I kan søge hos Holbæk Kommune. For eksempel kan I søge tilskud til fodboldmål, spændende arrangementer, fysiske mødesteder og projekter, der udvikler frivillighed.

Herunder kan I gå på opdagelse i, hvad der er af muligheder for puljer og tilskud, som er relevante for jeres lokalområde.

Husk at være opmærksomme på, hvordan I søger de forskellige tilskud og puljer. I mange tilfælde skal ansøgningen indeholde en beskrivelse, et budget og en udfyldt erklæring til puljesøgning. Hvis I får tilskud, skal I ofte sende dokumentation for, hvordan I har brugt pengene, når I er nået i mål.

Alle puljer

Begivenheder

I kan få tilskud til at afholde kulturelle eller sportslige begivenheder gennem det, der hedder eventpuljen.

Børnekultur

Børn og unge skal have mulighed for at opleve verden på en anden måde, og det kan ske gennem kulturelle arrangementer. Derfor kan I søge tilskud til børnekultur.

Folkeoplysning

Folkeoplysning giver mulighed for fordybelse, udvikling af kompetencer og deltagelse i uformel undervisning. Det er vigtige muligheder, og derfor kan I søge tilskud til folkeoplysende arbejde.

Fællesskabspuljen

Der kan søges om støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet. Puljen hed tidligere Frivillighedspuljen i Fællesskab

Frivillighed og sundhed

Planlægger I en aktivitet, der har fokus på frivillighed eller sundhed? Så kan I søge tilskud gennem frivilligheds- og sundhedspuljen.

Holbæk Havn

Har I en god idé, der handler om Holbæk Havn? Så kan I søge penge til projekter, der skaber liv, nye mødesteder og udvikling.

Kulturelle arrangementer

Hvis I skal afholde et kulturelt arrangement, kan I som arrangører søge tilskud. For det meste gives tilskud som underskudgaranti.

Ledere og instruktører

Er du leder, instruktør eller bestyrelsesmedlem i en forening, og har du lyst til en uddannelse, der kan hjælpe dig i dit arbejde? Så kan du søge tilskud til en leder- og instruktøruddannelse.

Lokaler

Hvis I har brug for hjælp til at betale jeres lokale, kan I søge lokaletilskud. I kan bruge tilskuddet på blandt andet lejeudgifter, afgifter og opvarmning.

Medlemmer

Hvis I er en forening, der har brug for tilskud til jeres unge medlemmer, kan I søge medlemstilskud.

Fællesskab og lokaludvikling

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge tilskud gennem puljen "rum til fællesskab".

Socialt arbejde

Det er vigtigt, at der er gode rammer for frivilligt arbejde med socialt udsatte. Arbejder du, din organisation eller forening frivilligt med sociale udsatte, kan I derfor få tilskud til jeres aktiviteter.

Udstyr

Hvis der er brug for nyt udstyr, kan I som forening søge tilskud via udstyrspuljen. Det kan være til for eksempel hjørneflag, mål eller rekvisitter.

60+ foreningspuljen

Udvikler og afprøver I aktiviteter for borgere over 60 år? Så kan I søge tilskud via 60+ foreningspuljen.


Feedback

Sidst opdateret

03.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin