Folkeoplysning

Folkeoplysning giver mulighed for fordybelse, udvikling af kompetencer og deltagelse i uformel undervisning. Det er vigtige muligheder, og derfor kan I søge tilskud til folkeoplysende arbejde.

Arbejder du eller din forening med udviklingsarbejde, der sigter efter folkeoplysning? Så kan I søge tilskud hos Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.

Vi har i kommunen sat penge af til folkeoplysning, fordi det er vigtigt, at alle kan få mulighed for at fordybe sig, udvikle kompetencer og være med til uformel undervisning.

Hvis I ønsker tilskud, kan jeres udviklingsarbejde bevæge sig inden for flere temaer. Det kan være aktivt medborgerskab, demokratiforståelse, sundhedsfremmende indsatser, it-kompetencer samt nytænkning af foreningsorganisering og innovation.

Praktisk

Der er nogle retningslinjer for, hvad der kan og ikke kan søges tilskud til. For eksempel kan I søge penge til nye initiativer og enkeltstående arrangementer, mens I ikke kan søge penge til byggeri og rekvisitter.

Puljen kan søges løbende, fordi ansøgninger læses, når de bliver modtaget.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje her

Senest opdateret 07-11-2023