Frivillighed og sundhed

Planlægger I en aktivitet, der har fokus på frivillighed eller sundhed? Så kan I søge tilskud gennem frivilligheds- og sundhedspuljen.

Når der laves aktiviteter i et lokalområde, har de ind i mellem særligt fokus på frivilligt arbejde eller sundhedsfremme.

Det kan for eksempel være en festival, der er båret frem af frivillige hænder. Det kan også være workshops, der kaster lys over motion og sunde madvaner.

Hvis I planlægger en aktivitet, der understøtter frivillighed eller sundhedsfremmende initiativer, kan I søge tilskud. Det kan I gennem frivilligheds- og sundhedspuljen.

Praktisk

I kan søge tilskud, uanset om I er en forening, selvorganiseret gruppe eller frivillige ildsjæle. At I har hjemme i Holbæk Kommune, er det afgørende.

Det er også vigtigt, at aktiviteten ikke er kommerciel.

Læs mere om frivilligheds- og sundhedspuljen her

 

Senest opdateret 07-11-2023