Spring til indhold

Barsel

Fremsendelse af papirblanketter medfører afslag på refusion

Pr. 1. september 2011 blev det obligatorisk at anmelde din lønmodtagers sygefravær via NemRefusion. Det betyder, at det ikke længere er muligt at benytte papirblanketter til anmeldelse af sygefravær eller anmodning om syge- eller barseldagpengerefusion.

Virksomheder og selvstændige kan derfor kun få refusion ved at benytte den elektroniske løsning via NemRefusion.

Læs mere om NemRefusion

Når jeres lønmodtager skal på barsel

Er jeres lønmodtager berettiget til barseldagpenge og modtager løn under barsel, vil I, som arbejdsgiver, være berettiget til at modtage barseldagpengerefusion.

I skal, som arbejdsgiver, anmode om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption senest 8 uger efter orlovsperiodens udløb. Hvis der anmodes om refusion efter denne frist, bortfalder retten til refusion.

Såfremt jeres lønmodtager er sygemeldt i forbindelse med graviditet, gælder der andre anmeldelsesregler. I skal som arbejdsgiver anmelde fraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Hvis der anmodes om refusion efter denne frist, kan der først udbetales refusion fra anmeldelsesdatoen.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen