Spring til indhold

Fastholdelse

Fastholdelse af medarbejdere kan blandt andet ske ved uddannelse

Medarbejderen er ofte virksomhedens vigtigste ressource, og det kan være en udfordring, at holde på den gode medarbejder.

Én af måderne at fastholde de gode medarbejdere på er uddannelse. Her er det så muligt, at få en vikar i den periode, hvor medarbejderen er på uddannelse, så det ikke går ud over dagligdagen. 

Læs mere om Jobrotations-ordningen

Ønsker du inspiration til, hvordan du kan fastholde og udvikle dine medarbejdere, kan du her på siden søge information om blandt andet arbejdspladsindretning, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, seniorpolitik, stress, psykisk sygdom, mentorordninger, jobrotation og om at have et godt arbejdsliv samtidig med at være kronisk syg eller have handicap.

Du søger yderligere information, vejledning og rådgivning om personaleledelse, fastholdelse og arbejdsmiljø hos Holbæk Erhvervsforum.

Arbejdspladsindretning

Man behøver ikke være handicappet eller have varig funktionsnedsættelse for at få tildelt et hjælpemiddel

Jobrotation og fastholdelse

Uddannelse af medarbejderne er med til at fastholde dem.

Ledelsesråd

inspirere, vejlede og støtte

Mentor

Det afgørende er, at mentorfunktionen bruges til en indsats, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage

Paragraf 56

Der findes en ordning, som hjælper virksomheder, hvis en medarbejder bliver syg. Det er § 56 aftale - dagpengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom.

Personlig assistent

Personlig assistance er opdelt i to sektioner. Den ene er rettet mod assistance til erhverv og den anden til efter- og videreuddannelse.

Senior

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.

Sygemeldt medarbejder

Virksomheder og selvstændige kan derfor kun få refusion ved at benytte den elektroniske løsning via NemRefusion.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Holbæk Erhvervsforum Ahlgade 1C, Holbæk

Få overblik over din virksomheds muligheder for støtte fra jobcentret

Netværks- og videnshuset Cabi (selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet) har en oversigt over alle de muligheder din virksomhed har for at få støtte i jobcentret.

 

www.cabiweb.dk