Spring til indhold

Fastholdelse

Der er gode muligheder for at fastholde medarbejdere på trods af sygdom og her kan jobcenteret hjælpe dig. 

Medarbejderen er virksomhedens vigtigste ressource. Der er gode muligheder for at fastholde medarbejdere på trods af sygdom og her kan jobcenteret hjælpe dig. 

Sygemeldt medarbejder

Nedenfor kan du læse om nogle af de muligheder der er for at fastholde medarbejdere på trods af funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. 

Arbejdspladsindretning

Man behøver ikke være handicappet eller have varig funktionsnedsættelse for at få tildelt et hjælpemiddel

Mentor

Det afgørende er, at mentorfunktionen bruges til en indsats, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage

Paragraf 56

Der findes en ordning, som hjælper virksomheder, hvis en medarbejder bliver syg. Det er § 56 aftale - dagpengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom.

Personlig assistent

Personlig assistance er opdelt i to sektioner. Den ene er rettet mod assistance til erhverv og den anden til efter- og videreuddannelse.

Senior

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.


Feedback

Sidst opdateret

09.02.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Få overblik over din virksomheds muligheder for støtte fra jobcentret

Netværks- og videnshuset Cabi (selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet) har en oversigt over alle de muligheder din virksomhed har for at få støtte i jobcentret.

 

www.cabiweb.dk