Spring til indhold

Uddannelse

Uddannelse er et godt redskab til fastholdelse af medarbejderne

Uddannelse af medarbejderne er på den ene side med til at sikre virksomhedens konkurrenceevne og på den anden side et godt redskab til fastholdelse af medarbejdere. Der er en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor er det oplagt at benytte de tilbud der findes om opkvalificering og efteruddannelse. 

Uddannelse er konkurrenceparametre 

For at være klar til konkurrencen – også om de bedste medarbejdere, gælder det derfor om at få uddannet de medarbejdere, der er i virksomheden.

Kontakt uddannelsesinstitutionerne og gennemgå sammen med dem behovet for uddannelse. De kan screene den enkelte medarbejder og sikre, at en uddannelse udnyttes bedst muligt. Samtidig – eller når der er en uddannelsesoversigt, kan du kontakte jobcentret, så der kan findes de rigtige vikarer til at afløse dine medarbejdere, mens de er på uddannelse.

Kontakt: Job-virk@holb.dk

AMU

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov

AVU og FVU

VUC's tilbud er kendetegnet ved at være fleksible både med hensyn til indhold, omfang og opstart. Du kan bl.a. tage fag på Almen voksenuddannelse (AVU) og tage Forberedende voksenundervisning (FVU).

Jobrotation

Giv dine medarbejdere et kompetenceløft – også uden at dagligdagen går i stå


Feedback

Sidst opdateret

02.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost