Spring til indhold

Uddannelse

Uddannelse er et godt redskab til fastholdelse af medarbejderne

Uddannelse af medarbejderne er på den ene side med til at sikre virksomhedens konkurrenceevne og på den anden side et godt redskab til fastholdelse af medarbejderne. Der er i øjeblikket kvalificeret ledig arbejdskraft, men om få år, når hjulene igen snurrer, kan der mangle kvalificerede medarbejdere på flere områder.

Uddannelse er konkurrenceparametre

For at være klar til konkurrencen – også om de bedste medarbejdere, gælder det derfor allerede nu om at få uddannet de medarbejdere, der er i virksomheden.

Kontakt uddannelsesinstitutionerne og få sammen med dem gennemgået behovet for uddannelse. De kan screene den enkelte medarbejder og sikre, at en uddannelse udnyttes bedst muligt. Samtidig – eller når der er en uddannelsesoversigt, kan du kontakte jobcentret, så der kan findes de rigtige vikarer til at afløse dine medarbejder, mens de er på uddannelse.

Det er dig, der vælger, hvilken vikar du ønsker på pladsen.

Kontakt: jobrotation@holb.dk

AMU

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov

AVU og FVU

VUC's tilbud er kendetegnet ved at være fleksible både med hensyn til indhold, omfang og opstart. Du kan bl.a. tage fag på Almen voksenuddannelse (AVU) og tage Forberedende voksenundervisning (FVU).

Jobrotation

Giv dine medarbejdere et kompetenceløft – også uden at dagligdagen går i stå


Feedback

Sidst opdateret

18.06.2021

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen