Facader og skilte

I Holbæk bymidte er der nogle retningslinjer for facader og skiltning som skal overholdes. Der er også nogle regler for skiltning i det åbne land. På siden her kan du læse mere om reglerne.

Holbæk bymidte

Lokalplan nr. 1.10 "Holbæk Bymidte - vedr. centerfunktioner, trafikforhold og byens udseende" indeholder bestemmelser om, at skiltning til butikkerne skal godkendes. Formålet med godkendelsen er at opnå en så harmonisk skiltning som muligt. Der er ikke faste regler for, hvordan skiltningen skal være. Udformning afhænger af den enkelte butiks behov, bygning og gadebilledet i øvrigt.

Se Lokalplan 1.10

Ved valg af skiltning er det vigtigt med en vurdering af behovet. Det er sjældent nødvendigt med et stort og dominerende skilt inde i byen. Det vil ofte være en god ide at anvende et symbol eller logo, der klart fremhæver butikkens identitet. Derved kan lange tekster undgås. Skiltningen på facaden skal tage hensyn til de forskellige dele af bygningens arkitektur, herunder vinduernes placering og detaljer som f.eks. gesimser, indfatninger og buer, som skiltningen ikke må dække eller sløre. Det kan anbefales at anvende løse bogstaver, der opsættes direkte på muren.

Formålet med godkendelsen er at opnå en så harmonisk skiltning som muligt.

Udhængsskilte er en god idé, da de har en klar signalværdi og træder godt frem i gadebilledet. Derfor kan man nøjes med en mindre størrelse, især hvis skiltet har et let aflæseligt logo.

Belysningen må ikke være blændende eller i øvrigt virke overdimensioneret. Egentlige lyskasser bør undgås, da disse ofte virker klodsede.

Ansøgning om godkendelse af skiltning sendes på e-mail til Vækst og Bæredygtighed, E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk.

Afdelingen indgår gerne i dialog om mulighederne for den enkelte butik, inden det endelige valg træffes.

Skiltning i det åbne land

I Danmark tager vi særlig hensyn til landskabet. Skiltene må derfor ikke være store dominerende reklameskilte, der kan ses på lang afstand.

Her kan du læse pjecen "Skilte i det åbne land".Feedback

Sidst opdateret

21.10.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål?

Kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk