Spring til indhold

Vejvisning til virksomheden

Virksomheder i det åbne land kan søge om at få en sort/hvid vejvisningstavle til virksomheden.

 

Virksomheder i det åbne land kan søge kommunen om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler til deres virksomhed. Vejvisningen kaldes særlig servicevejvisning, og er baseret på brugerbetaling.

 

Reglerne om særlig servicevejvisning er indført for at sikre en ensartet vejvisning til forskellige servicemål, og derved undgå de ofte hjemmelavede skilte af meget varierende karakter, som opsættes langs vejene på privat initiativ, og som kan være til fare for trafiksikkerheden.

 

Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje, til virksomheder der er beliggende i landzone, eller uden for tættere bebygget område (afmærket med byzone-tavler).

 

Tavlerne har hvid skrift på sort bund, og en hvid ramme. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo, men kun generelle samlebetegnelser som "Gårdbutik", "Antik", "Galleri" m.m., der beskriver virksomhedens type.

 

Ordningen med særlig servicevejvisning er fra politisk hold tænkt udgiftsneutral for kommunen. Kommunerne har derfor mulighed for at opkræve betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med ordningen, fx betaling for administration, etablering og drift.

 

Vækst og Bæredygtighed har udarbejdet en vejledning om opsætning af særlig servicevejvisning i Holbæk Kommune, hvor man kan læse mere om ordningen, herunder takster, betaling og ansøgningsprocedure:

 

 Feedback

Sidst opdateret

03.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen