Spring til indhold

Børnehuse i Holbæk kommune

I Holbæk kommune er vi ofte i gang med at bygge og renovere børnehuse. Klik ind og læs nærmere om de enkelte projekter.

Baggrund

Børns trivsel, udvikling og læring i de første leveår, er af afgørende betydning for både det gode børneliv og børnenes muligheder på sigt. Mange børn i 0-5-årsalderen bruger de fleste af deres vågne timer i kommunens børnehuse.

Børnehusene er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn trives og udvikler sig. Attraktive og indbydende børnehuse er samtidig et vigtigt fundament, når Holbæk Kommune skal tiltrække ressourcestærke børnefamilier.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har prioriteret nye børnehuse og skoler i henholdsvis Knabstrup, Svinninge, Stestrup, Tuse, Jyderup og Holbæk by.

Børnehus i Svinninge

I Svinninge skal der bygges et nyt Børnehus. Projektet skal rumme både dagtilbud og indskoling/SFO.

Knabstrup skole og børnehus

I Knabstrup bygges der et nyt børnehus. Børnehuset bygges sammen med den eksisterende skole, som renoveres og udbygges.

Børnehus i Tuse

Børnehuset ''Tusenfryd'' i Tuse, renoveres og ombygges, med fokus på at skabe rammer til bevægelse både i og udenfor det nye børnehus.

Børnehus i Jyderup

Der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup, som erstatter børnehuset Sølyst. Børnehusets nye placering er ved siden af skoven og placeringen vil dermed understøtte børnehusets naturprofil.

Børnehus i Stestrup

Afventer

Børnehus i Holbæk by

Holbæk Kommune planlægger opførelse af et nyt børnehus på Stormøllevej 9 i Holbæk by, som erstatter Ny Munkevænget.


Feedback

Sidst opdateret

14.12.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36 

Hvis du har spørgsmål til kommende eller igangværende projekter, så skriv til:

E-mail: kommunaltanlaeg@holb.dk

Hvis du har spørgsmål til køb, salg, lån/leje af kommunale ejendomme og arealer, så skriv til:

E-mail: ejendomsadministration@holb.dk