Spring til indhold

Børnehuse i Holbæk kommune

I Holbæk kommune er vi igang med at bygge og renovere børnehuse, klik ind og hør nærmere om de enkelte projekter

Baggrund

Børns trivsel, udvikling og læring i de første leveår, er af afgørende betydning for både det gode børneliv og børnenes livsmuligheder på sigt. Mange børn i 0-5 årsalderen bruger de fleste af deres vågne timer i kommunens børnehuse.

Børnehusene er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn trives og udvikler sig. Attraktive og indbydende børnehuse er samtidig et vigtigt fundament, når Holbæk Kommune skal tiltrække ressourcestærke børnefamilier.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har derfor prioriteret 216,4 mio. kr. til nye børnehuse og skoler. Prioriteringen medvirker til at skabe attraktive og indbydende børnehuse og skoler.

Der er konkret udvalgt fem projekter i henholdsvis Knabstrup, Svinninge, Stestrup, Tuse og Jyderup.

Børnehus i Svinninge

I Svinninge skal der bygges nyt Børnehus. Projektet skal kunne rumme både dagtilbud og indskoling/SFO.

Knabstrup skole og børnehus

I Knabstrup skal der bygges et nyt børnehus, på samme matrikel, hvor nuværende skole og dagtilbud er ligger.

Børnehus i Tuse

Børnehuset ''Tusenfryd'' i Tuse, skal igennem en større renovering og ombygning, hvor der indtænkes bevægelse overalt i og udenfor det nye børnehus.

Børnehus i Jyderup

Der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup, som erstatter børnehuset Sølyst. Placering af det nye børnehus er vigtig, for at kunne understøtte børnehusets natur profil.

Børnehus i Strestrup

Information om projektet, er under udarbejdelse


Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36 

Hvis du har spørgsmål til kommende eller igangværende projekter, så skriv til:

E-mail: kommunaltanlaeg@holb.dk

Hvis du har spørgsmål til køb, salg, lån/leje af kommunal ejendomme og arealer, så skriv til:

E-mail: ejendomsadministration@holb.dk