Spring til indhold

Børnehus i Jyderup

Der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup, som erstatter børnehuset Sølyst. Placering af det nye børnehus er vigtig, for at kunne understøtte børnehusets natur profil.

Nyt børnehus i Jyderup


Som en del af budgetaftalen for 2019-2022, er det besluttet at der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup. Børnehuset erstatter Sølyst børnehus, som er midlertidigt genhuset på Ellebjergvej 31B.

Børnehuset har en natur profil og skovgruppe, som er en børnegruppe der tilbringer meget af deres tid i naturen med en lang række pædagogiske aktiviteter. Placering af det nye børnehus er derfor vigtig, for at kunne understøtte børnehusets pædagogiske aktiviteter.

Der har været et stort afklaringsarbejde for at finde en passende placering tæt på naturen. Placeringen er faldet på Præstemarken i Jyderup Nord. Placeringen er vigtig for børnehuset i forhold til tæt afstand til skoven og for byen der er planlagt til at skulle udvikles mod nord. Placeringen blev politisk godkendt den 22. januar 2020.

Udgangspunktet for det nye børnehus, er en vision om at skabe en børneverden fuld af sanser og science.

''Her er vi fælles om at bruge fantasien, eksperimentere og udforske livet inde- og udendørs under åben himmel. Sammen skaber vi en tryg, kreativ og foranderlig verden fuld af leg, lærdom og bevægelser.''

Børnehusets værdier er:
• SANSER – krop, motorik, føle, røre, mærke sig selv
• ALSIDIGHED – foranderlighed, mangfoldighed, forskelligartethed
• NATUR og SCIENCE – natur ude og inde, kreativitet, fantasi, nysgerrighed, eksperiment, matematik og teknik
• SAMHØRIGHED – ro, tryghed og fællesskab

Byggeprogrammet for det nye børnehus udarbejdes i tæt samarbejde med et bredt funderet byggeudvalg bestående af repræsentanter fra børnehusets medarbejdere, forældre, ledelse og lokalområdet samt fritidsbrugere.

Projektet planlægges som bæredygtigt byggeri med henblik på at opnå minimum DGNB-certificering Guld. Investeringsbehovet for det nye børnehus estimeres at være 36 mio. kr. ekskl. moms.

Kortbilag

Udbud af projektet

Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Køhler-Johansen fra arkitektvirksomheden ARKIPLUS A/S bistår Holbæk Kommune med bruger- og borgerinddragelse, byggeprogram og udbudsmateriale samt udbud.

Projektet udbydes i totalentreprise fra medio juli med afleveringsfrist ultimo november 2021. Der forventes indbudt i alt 5 totalentreprenører til at afgive tilbud.

Tilbud forventes bedømt december 2021 og herefter politisk behandling januar/februar 2022 og kontraktindgåelse med vinderprojektet m.v., jævnfør tidsplan nedenfor.

Tidsplan

• Januar 2021 – juli 2021: Udarbejdelse af udbudsmateriale
• Juli 2021 – november 2021: Udbud totalentreprise
• Januar – februar 2022: Politisk behandling af optioner
• Januar 2022: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise
• Januar 2022 - juli 2022: Projektering
• Juni 2022 – August 2023: Udførelsesperiode
• Juli 2023: Indflytning

 Feedback

Sidst opdateret

26.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard