Spring til indhold

Børnehus i Svinninge

I Svinninge skal der bygges nyt Børnehus. Projektet skal kunne rumme både dagtilbud og indskoling/SFO.

Børnehus i Svinninge

Grundlæggende tænkes hele det nye dagtilbudshus udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere herunder også fritidsbrugere.

Projektet er derfor tænkt som et hus, der fleksibelt kan rumme både dagtilbud og indskoling/SFO, men er i sin hoveddisponering grundlæggende opdelt i et område for dagtilbud, indskoling og SFO.

I forbindelse med dagtilbudsbyggeriet, er de eksisterende bygninger suppleret med ca. 385 m2 opvarmet tilbygning samt ca. 95 m2 uopvarmet tilbygning med liggehal til vuggestuebørn. På samme måde er de eksisterende skolebygninger suppleret med ca. 120 m2 tilbygning med SFO basislokaler og garderobe.

I overgangen mellem dagtilbud og skole placeres produktionskøkken, fællesrum til spisning og rum til aktivitet/motorik, som tænkes at kunne anvendes sammen med indskoling/SFO. Denne del af det nye byggeri bliver bygningens hjerte.

I forbindelse med dagtilbud etableres ca. 4.000 m2 udeareal til dagtilbud, som delvist omfatter den eksisterende legeplads til Børnehuset Pilehytten og den eksisterende skolegård mod Hovedgaden, samt det område som bliver til rådighed efter nedrivningen af Pilehytten.

Herudover inddrages den eksisterende legeplads til indskoling og SFO også delvist til nye udearealer for dagtilbud samt for at gøre plads til tilbygningerne. Legeplads/udeareal til indskoling og SFO erstattes med ny legeplads.

Mod ankomstvejen mod vest integreres ”kiss and ride” for biler, ny cykelparkering samt område til grøn affaldssortering/renovation.

Herudover søges der i forbindelse med projektet udført trafiksikkerhedstiltag f.eks. lysregulering af kryds ved vejen ind til skole og idrætshal.

Projektet planlægges som bæredygtigt byggeri med henblik på at opnå minimum DGNB-certificering Guld.

Projektbeskrivelse

Udbud af projekt

Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Køhler-Johansen fra arkitektvirksomheden ARKIPLUS A/S har bistået Holbæk Kommune med brugerproces, byggeprogram og udbud af totalrådgivning samt bedømmelse heraf. Udbud af totalrådgivning, er vundet af We Architecture ApS.

Tidsplan

  • Januar 2021: Forventet kontraktindgåelse, Totalrådgivning
  • Januar - August 2021: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Marts - Juli 2021: Myndighedsgodkendelse
  • Juni - November 2021: Udbud
  • Oktober - November 2012: Politisk behandling af optioner
  • Oktober 2021 - September 2023: Udførelsesperiode
  • August 2022: Indflytning etape 1
  • Maj 2023: Indflytning etape 2
  • Oktober 2023: Aflevering, Etape 3 (Nedrivning & udearealer)


Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen