Spring til indhold

Børnehus i Tuse

Børnehuset ''Tusenfryd'' i Tuse, skal igennem en større renovering og ombygning, hvor der indtænkes bevægelse overalt i og udenfor det nye børnehus.

Børnehuset i Tuse

Børnehuset i Tuse (”Tusenfryd”) er en pædagogisk idrætsinstitution, certificeret under Dansk Idrætsforbund og det er et helt grundlæggende element i alle dele af projektet. Der ønskes indtænkt bevægelse overalt i og udenfor det nye børnehus.

Der renoveres og ombygges 673 m2 eksisterende bygning, nedrives 413 m2 utidssvarende bygning og opføres 1.200 m2 nybyggeri. I alt forventes det nye børnehus at blive 1.873 m2, som ved fuld anvendelse har plads til 190 børn fordelt på 176 børn i vuggestue og børnehave samt 14 børn i dagplejen, som får et grupperum til legestue.

Børnehuset ønskes organiseret og disponeret, så det grundlæggende opfattes som ét samlet hus. Udearealer og legepladser indrettes, så der er et tydeligt idræts- og bevægelsesmotiv.

Der planlægges bl.a. en idræts- og bevægelsessal, produktionskøkken til egenproduktion samt håndvask ved indgange til huset og berøringsfrie løsninger for af sikre høj hygiejne – erfaringer fra håndtering af COVID-19, som implementeres i det nye børnehus.

Herudover arbejdes der videre med et oplæg til trafiksanering af området ved børnehuset, Tuse skole og Tuse hallen, for at forbedre trafikafvikling og parkeringsfaciliteter.

Lokalområdet og fritidsbrugere har været involveret i udarbejdelse af byggeprogrammet og har i forlængelse heraf bl.a. arbejdet for, at der bliver mulighed for at bruge fællesområder, herunder bevægelse- og idrætsområder, møderum samt køkken og spiserum uden for børnehusets åbningstid.

Herudover at der sikres adgang til og gennem udearealer samt bevarelse af eksisterende stisystem.

Projektet planlægges som bæredygtigt byggeri med henblik på at opnå minimum DGNB-certificering Guld.

Projektbeskrivelse

Udbud af projektet

Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Køhler-Johansen fra arkitektvirksomheden ARKIPLUS A/S har bistået Holbæk Kommune med brugerproces, byggeprogram og udbudsmateriale samt udbud. Projektet er udbudt i totalentreprise den 15. december 2020 med afleveringsfrist den 1. marts 2021. Der er indbudt i alt 5 totalentreprenører til at afgive tilbud. Tilbud forventes bedømt april-maj 2021 og herefter politisk behandling af optioner og kontraktindgåelse med vinderprojektet m.v., jævnfør tidsplan nedenfor.

Tidsplan

  • December 2020 – august 2021: Udbud totalentreprise
  • Maj – august 2021: Politisk behandling af optioner
  • Maj 2021: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise
  • Juni 2021 – december 2022: Projektering
  • December 2021 – januar 2024: Udførelsesperiode
  • December 2022: Indflytning etape 1
  • Oktober 2023: Indflytning etape 2


Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen