Spring til indhold

Knabstrup skole og børnehus

I Knabstrup skal der bygges et nyt børnehus, på samme matrikel, hvor nuværende skole og dagtilbud er ligger.

Knabstrup skole og børnehus

Knabstrup skole og dagtilbud er to institutioner, der i hver deres ældre bygninger og barakker er placeret på samme matrikel Skolevej 37 i Knabstrup.

Samarbejdet omring børnenes læring og trivsel er en fast bestanddel af dagligdagen. Forældre har i flere tilfælde børn begge steder, og der er et godt personalemæssigt kendskab på tværs af de to matrikler både på øverste ledelsesniveau, samt dagligt via de daglige/pædagogiske ledere og deres medarbejdere.

Bygningerne for skole og dagtilbud er hverken tidssvarende pædagogisk eller bygningsmæssigt. Det er bygninger der er nedrivningsklare, bygninger med meget dårlig akustik samt bygninger der har så store driftsmæssige omkostninger at en nytænkning af bygningsmassen er evident.

Projektet Knabstrup Skole og Børnehus skal skabe fælles rammer for et læringssted for både skole og dagtilbud. Et sammenhængende læringssted der reformulerer skole og dagtilbud som fælles institution og bringe denne nye institution for læring ind i fremtiden.

Grundlæggende tænkes hele bygningen udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere – herunder også fritidsbrugere og borgere fra lokalområdet.

Børnehuset får sine primære lokaler placeret i tilbygningen mod syd med tæt relation til eksisterende legeplads. Der etableres basislokaler, som hovedsageligt anvendes af skole i tilbygningen mod nord

Centralt i det nye samlede skole og børnehus placeres fællesrum og multirum og produktionskøkken. Køkkenet udformes med åben disk/pædagogisk køkken ud mod fællesrummet. Køkkenet og fællesrum tænkes ligeledes udformet, så det også kan anvendes af fritidsbrugere.

Mellem fællesrum og eksisterende gymnastiksal samt mellem fællesrum og multirum etableres åbning, så der kan etableres et stort fælles område for skole og børnehus – hjertet i det nye hus.

Udearealer tænkes fleksibelt anvendt, dog med indhegnet legeareal til børnehuset som sikrer, at alle udgange fra huset sker ud til dette børnesikrede område. Herudover etableres at udeværksted / udekøkken i det eksisterende overdækkede område mod øst, som tænkes aflukket med rulleporte.

Projektet planlægges som bæredygtigt byggeri med henblik på at opnå minimum DGNB-certificering Guld.

Visualisering af projektet

Udbud af projekt

Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Køhler-Johansen fra arkitektvirksomheden ARKIPLUS A/S har bistået Holbæk Kommune med brugerproces, byggeprogram og udbudsmateriale samt bedømmelse af tilbud. Projektet Knabstrup Skole og Børnehus har været udbudt i totalentreprise. Projektet er vundet er KABI Entreprise A/S. Vinderprojektet forventes indstillet til politisk behandling januar 2021. Godkendes projektet af Kommunalbestyrelsen, starter kontraktindgåelse m.v., jævnfør tidsplan nedenfor.

Tidsplan

  • Januar 2021: Politisk behandling af tilbud og optioner
  • Februar 2021: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise og evt. optioner
  • Februar-august 2021: Projektering
  • Juli 2021-marts 2023: Udførelsesperiode
  • Maj 2022: Indflytning etape 1
  • Januar 2023: Indflytning etape 2


Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen