Spring til indhold

Cykelstier i Holbæk Kommune

I 2021 etableres de længe ventede cykelstier der hhv. forbinder Skamstrup og Stigs Bjergby med Mørkøv, samt ved Megacenteret. Klik ind og læs mere

Nye forbindelser - cykelstier i Holbæk Kommune

I 2021 etableres de længe ventede cykelstier der hhv. forbinder Skamstrup og Stigs Bjergby med Mørkøv, samt Søstrup med Holbæk ved Megacenteret.

Begge stierne har været et lokalt ønske i mange år og mange lokale kræfter har været en del af processen. Begge cykelstier er blevet projekteret i 2020, og kommunens rådgivere er nu i gang med at ligge sidste hånd på den del af projektet der skal ligge til grund for de nødvendige arealerhvervelser. De berørte lodsejere vil I nær fremtid blive kontaktet med henblik på at arrangere liniebesigtigelser. I forbindelse med købet af arealerne, vil arbejdet blive udbudt for at finde en entreprenør til opgaverne.

Lokale kræfter har ligeledes været med til at præge projektet særligt ift. supplerende trafiksikkerhedsforanstaltninger.
Det sidste arbejde med de endelige planer forventes at være færdig i første kvartal og bliver en del af projektets udbuds materiale. 

Det fine samarbejde med lokalforum og trafiksikkerhedsgrupper har resulteret i at tildelte PULO-midler (Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne) til Mørkøv/Skamstrup/Stigs Bjergby medgår i den samlede finansiering af cykelstien og supplerende trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, derved sikres mere fordelagtige tilbud fra de bydende.

Det betyder så også at pengene samlet set kan række længere, hvilket vil komme brugerne af cykelstierne til gavn. Det forventes at anlægsarbejdet opstartes forår/sommer og at cykelstierne vil stå færdige i 4. kvartal 2021.

  • Cykelstien mellem Stigs Bjergby og Skamstrup bliver en enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen.
  • Fra Mørkøv til Skamstrup bliver cykelstien dobbeltrettet i østlig side af vejen.
  • Cykelstien mellem Søstrup og Megacenteret i Holbæk, bliver enkeltrettet i begge sider af veje


Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36 

Hvis du har spørgsmål til kommende eller igangværende projekter, så skriv til:

E-mail: kommunaltanlaeg@holb.dk

Hvis du har spørgsmål til køb, salg, lån/leje af kommunal ejendomme og arealer, så skriv til:

E-mail: ejendomsadministration@holb.dk