Spring til indhold

Cykelstier i Holbæk Kommune

I 2022 etableres de længe ventede cykelstier der hhv. forbinder Skamstrup og Stigs Bjergby med Mørkøv, samt ved Megacenteret. Klik ind og læs mere

Nye forbindelser - cykelstier i Holbæk Kommune

I 2022 etableres de længe ventede cykelstier der hhv. forbinder Skamstrup og Stigs Bjergby med Mørkøv, samt Søstrup med Holbæk ved Megacenteret.

Begge stierne har været et lokalt ønske i mange år og mange lokale kræfter har været en del af processen.

Arbejdet med etableringen af cykelstien nord og syd for Mørkøv startede d. 1/3.

Entreprenøren der vandt udbuddet og står for udførelsen er Brdr. Henriksen.

Arbejdet vil fortsætte henover sommeren og forventes at stå færdig i efteråret.

Entreprenøren vil informere de lodsejere der blev berørt af ekspropriationen om hvor og hvornår der arbejdes.

Lokale kræfter har ligeledes været med til at præge projektet særligt ift. supplerende trafiksikkerhedsforanstaltninger, som er blevet en del af projektet. 

Det fine samarbejde med lokalforum og trafiksikkerhedsgrupper har resulteret i at tildelte PULO-midler (Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne) til Mørkøv/Skamstrup/Stigs Bjergby medgår i den samlede finansiering af cykelstien og supplerende trafiksikkerhedsforbedrende tiltag.

  1. Cykelstien mellem Stigs Bjergby og Skamstrup bliver en enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen.
  2. Fra Mørkøv til Skamstrup bliver cykelstien dobbeltrettet i østlig side af vejen.

Der er gennemført udbud på cykelstien fra Søstrup til Megacenteret, her blev det også Brdr. Henriksen der løb med sejren.

Projektet afventer nu politisk behandling af ekspropriationen, samt den budgetoverskridelse som udbuddet desværre endte med.

Det forventes at emnet behandles endeligt i kommunalbestyrelsen d. 27/4.

  1. Cykelstien mellem Søstrup og Megacenteret i Holbæk, bliver enkeltrettet i begge sider af vejen

Tegninger vedrørerede cykelstierne nord og syd for Mørkøv - Strækningen Stigs-Bjergby – Mørkøv – Skamstrup.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TidsplanFeedback

Sidst opdateret

25.09.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36 

Hvis du har spørgsmål til kommende eller igangværende projekter, så skriv til:

E-mail: kommunaltanlaeg@holb.dk

Hvis du har spørgsmål til køb, salg, lån/leje af kommunale ejendomme og arealer, så skriv til:

E-mail: ejendomsadministration@holb.dk