Spring til indhold

Hvem er vi?

Hvem er vi, og hvad går vi rundt og laver? Klik ind og læs nærmere

Byggeri & Infrastruktur:

Byggeri & Infrastruktur er en del af Mobilitet & Ejendomme og varetager alle projekter vedrørende byggeri/renovering af Holbæk Kommunes bygninger, Bygningsværker, broer og veje/stier.

Efter en organisationsændring i August 2019 er den strategiske afdeling Team Asset også blevet en del af Bygning & Infrastruktur for at fremme samarbejdet og give et lidt dybere indblik i de strategiske overvejelser der ofte ligger til grund for et nyt projekt.

For at opnå en bedre total økonomi for bygningerne og for Holbæk Kommune har vi startet et samarbejde på tværs af afdelingerne så man fra start af et projekt involverer Kommunal Drift. De har en dybdegående viden om ejendommene samt kendskab til brugere, og en historik om tidligere arbejder/projekter.  

Team Asset: 

Som Asset Manager arbejder vi 360 grader rundt om de kommunale ejendomme, for at sikre de bedst mulige resultater. Vi arbejder proaktivt med porteføljestyring, udvikling og optimering af kommunes ejendomsportefølje – bestående af børnehuse, skoler, plejecentre, biblioteker, sports- og idrætsanlæg, administrationsbygninger og grønne arealer og parker m.v.

Vi har det strategiske overblik over nuværende og kommende behov i hele Holbæk kommunes ejendomsportefølje.
Målet er, ud fra en strategisk udvikling, at sikre bæredygtige, veldrevne ejendomme der understøtter kommunens kerneopgaver, lokalområderne samt sikrer langsigtet bæredygtig værdiskabelse for Holbæk kommune.

Vi vil gerne give de kommunale ejendomme større værdi for fællesskabet. Vi ser kommunens ejendomme og arealer, som en fysisk ramme omkring kommunens kerneopgaver – læring, omsorg, sundhed, kulturformidling og fritidstilbud.

Når der formuleres et ønske eller behov fra brugere, borgere eller politikere, bidrager vi med vores erfaring, med en løsningsmodel.

Det kan f.eks. være at der sker en stor tilflytning af børnefamilier til Holbæk Kommune og derfor er der et behov for flere institutionspladser inden for de næste 3-5 år, hvordan løser vi det? Har vi bygninger vi kan bruge der ikke bliver brugt? Eller bygninger der kan bruges bedre end de gør nu?

Som Asset Manager er vores opgaver blandt andet, at:

  • udvikle de kommunale ejendomme i samarbejde med relevante aktører, herunder initierer dialog og samskabelse samt relationsskabende samarbejder med brugere af kommunale ejendomme, borgere og lokalområder
  • kontraktstyring af aftaler vedrørende leje, benyttelse af kommunale lokaler og arealer, høslet, kolonihaver, forpagtning, o.lign.
  • administrerer ejerskab af kommunale ejendomme og arealer, herunder køb og salg
  • sikre bæredygtig arealudnyttelse af kommunens ejendomme med fokus på multifunktionelle og intelligente ejendomme, der understøtter brugernes kerneopgaver, og udvikler og styrker lokalområderne
  • aktiv samarbejdspartner i tværgående projekter i organisationen
  • skabe bred forankring ved tidlig involvering af brugere, borgere og lokalområder

Byggeri: 

I Byggeri afd. laver vi et konkret byggeprojekt eller idéudvikling ud af den vision som Team Asset formulerer. Det kræver et godt forarbejde og mange undersøgelser at få et projekt til at blive et vellykket projekt. I Byggeri afd. udarbejder vi det første udkast til projektet og i tæt samarbejde med alle brugere, som kunne blive påvirket af projektet, finder vi den bedste løsning.

Dette er meget udfordrende, specielt ved større opgaver med mange forskellige interesser. Her er det svært at gøre alle tilfredse, derfor bygger vi vores beslutninger på høj faglig viden, dybdegående undersøgelser og sparring med kolleger og borgere.

Vi gør os umage for at tænke bæredygtighed ind i vores projekter, som skal være forudsætning for et mere værdifuldt byggeri til gavn for borgere, brugere og planeten. For at vi kan realisere projekterne har vi bl.a. et godt lokalt samarbejde med arkitekter, rådgivere og entreprenører afhængig af opgavens størrelse og kompleksitet.

Infrastruktur: 

Som navnet infrastruktur refererer, håndterer vi primært nyanlæg og større renoveringer af bl.a. broer, veje, stier og maritime anlægsarbejder. Vores projekter har ofte stor indvirkning på borgere i kommunen og derfor har vi en meget tæt løbende dialog med de mennesker det kunne påvirke.

Alle vores anlægsprojekter bliver planlagt og udført i tæt samarbejde og dialog med vores driftsafdeling, hvilket sikrer at anlægsmidlerne skaber mest mulig værdi.

 Feedback

Sidst opdateret

16.03.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36 

Hvis du har spørgsmål til kommende eller igangværende projekter, så skriv til:

E-mail: kommunaltanlaeg@holb.dk

Hvis du har spørgsmål til køb, salg, lån/leje af kommunale ejendomme og arealer, så skriv til:

E-mail: ejendomsadministration@holb.dk