Lokal- og kommuneplan

Skal du etablere en virksomhed i Holbæk Kommune, kan du se placeringsmuligheder i kommuneplanen og eventuelt lokalplaner.

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for Holbæk Kommunes fysiske udvikling. Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden og om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

Kommuneplanen danner grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område.

Planportalen

På Planportalen kan du finde den gældende kommuneplan, en oversigt over kommunens sektorplaner samt lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner.

Du kan også se, hvilke planforslag kommunen har i høring, hvilke afgørelser, der er blevet truffet og hvilke tilladelser, der er blevet givet.

Gå til PlanportalenFeedback

Sidst opdateret

11.09.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen