Spring til indhold

Lokal- og kommuneplan

Skal du etablere en virksomhed i Holbæk Kommune, kan du se placeringsmuligheder i kommuneplanen og eventuelt lokalplaner.

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden. Det handler også om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

Planen danner grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område.

Planportalen

På Planportalen kan du finde den gældende kommuneplan, en oversigt over kommunens sektorplaner samt lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner.

Du kan også se, hvilke planforslag kommunen har i høring, hvilke afgørelser, der er blevet truffet og hvilke tilladelser, der er blevet givet.

Gå til PlanportalenFeedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme