Spring til indhold

Cirkulær økonomi i virksomheder

Anbefalingen fra regeringens Advisory Board lyder: Reduce. Reuse. Recycle. Rethink.

Presset på ressourcerne stiger, når verdens befolkning vokser. Millioner af fattige rykker ind i middelklassen, og byer bliver større.

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi er kommet med en rapport med 27 anbefalinger til, hvordan man kan få ressourcerne til at række længere.

Rapporten indeholder fem konkrete målsætninger, fire overordnede pejlemærker og 27 anbefalinger til konkrete indsatser, der kan styrke omstillingen til en cirkulær økonomi.

De 4 overordnede pejlemærker er:

  • Reduce
  • Reuse
  • Recycle
  • Rethink

Link til rapport med de 27 anbefalinger

Rapporten indledes af Flemming Besenbacher, Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi:

Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Denne lineære økonomi har skabt en betydelig velstand i verden, men har samtidig resulteret i et stort overtræk på klodens ressourcer.

Fra lineær økonomi til cirkulær økonomi

Det er tid til at ændre den nuværende lineære økonomi til en cirkulær økonomi. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter.

Cirkulær forretningsudvikling kan være en god business. Og der er konkret hjælp at hente for almindelige, små og mellemstore virksomheder. 

 Feedback

Sidst opdateret

15.10.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Symbiosecenter

Lav forretning på dine restprodukter og affald.

Se mere på www.symbiosecenter.dk