Rest til Ressource

Holbæk Kommune søger små og mellemstore virksomheder som vil opnå besparelser ved en grønnere forretningsmodel.

Holbæk Kommune og fem andre kommuner er partner i projektet ”Rest til Ressource”. Dansk Symbiosecenter fungerer som projektleder og DTU bidrager med viden. Vækstfonden støtter projektet økonomisk.

Projektets formål

Holbæk Kommune skal gennem projektet hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV) med at optimere deres interne ressourceforbrug, undersøge match med andre virksomheder som kan bruge hinandens ”rester”, så virksomhederne bruger mindre vand og energi og færre materialer. Desuden får virksomhederne tilbudt en grøn forretningsmodel, så de kan brande sig grønt.

SMV virksomheder får dermed mulighed for at spare penge og det styrker konkurrenceevnen - samtidigt med at det er en gevinst for miljøet.

Holbæk Kommune ser også projektet som et læringsprojekt, hvor partnere kan blive klogere på, hvordan vi bedst kan støtte virksomheder til at ressourceoptimerer.

Hvad får virksomhederne ud af det?

De virksomheder som er med i projektet, får en screening som skal vise sparepotentiale til både intern optimering, grøn forretningsmodel og om virksomhedens ”rester” (sekundavand, affald, overskudsvarme) kan anvendes i andre virksomheder. Derefter vælges relevante virksomheder og de få tilbudt en skræddersyet udviklingsplan og grøn forretningsmodel som beskriver, hvordan virksomheden kan nå målet, og hvor meget de kan spare.

Virksomheden får mulighed for at få betalt en konsulent - det eneste virksomheden skal bidrage med er tid og engagement.

Projektet bliver målt

Projektet bliver målt på meget konkrete krav. Når projektet udløber i midten af 2018 skal materialeforbruget i mindst 30 virksomheder i alt være reduceret med en million ton, energiforbruget med 900.000 kWh og CO2-udslippet med 14.000 ton. Samtidig skal der etableres mindst ti symbioser mellem virksomheder, hvor restprodukter eller energi fra en virksomhed anvendes som ressource i en anden virksomhed.

Samlet vurderes det, at virksomhederne dermed vil opnå en besparelse på fem procent og en øget konkurrenceevne på to procent.

Er din virksomhed interesseret?

Hvis du og din virksomhed er interesseret i at være med i projektet eller vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte:

Projektleder Marie Johansen
Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed
Mail: marjo@holb.dk
Tlf: 72 36 20 14

Læs også folderen: Styrket konkurrenceevne og grønne forretningsmodeller

Du kan få yderligere oplysninger hos:

Projektleder Jette Lillelund
Dansk Symbiose Center
http://www.symbiosecenter.dkFeedback

Sidst opdateret

08.08.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Symbiosecenter

Lav forretning på dine restprodukter og affald.

Se mere på www.symbiosecenter.dk

Holbæk Erhvervsforum

Holbæk Erhvervsforum
Ahlgade 1C
4300 Holbæk
Telelfon: 59 44 42 68
E-mail: heforum@heforum.dk

 

Se de mange tilbud til virksomheder på
Holbæk Erhvervsforums hjemmeside
Lokaler til salg eller leje

160.000 til styrket konkurrenceevne

Er du en mindre produktions- eller servicevirksomhed? Har du rester eller biprodukter? Få rådgivning og deltag i projektet "Rest til Ressource" og opnå f.eks EU-støtte til en værdi af op til 160.000 kr.

Læs mere hos Symbiosecenter.dk