Spring til indhold

Rest til Ressource

Projektet "Rest til Ressource" hjælper små og mellemstore virksomheder med at få en grønnere forretningsmodel.

Holbæk Kommune og fem andre kommuner er partner i projektet ”Rest til Ressource”. Dansk Symbiosecenter fungerer som projektleder og DTU bidrager med viden. Vækstfonden støtter projektet økonomisk.

De gode eksempler fra projektet

Fødevaremagasinet nr. 6/2017 har bragt et rigtig godt eksempel om at udnytte kølingens spildvarme hos slagtervirksomheden OMK Knabstrup Aps. 

Du kan læse artiklen her

Et andet godt eksempel er virksomheden Biovækst A/S, der behandler bioaffald fra borgernes dagrenovation fra fire kommuner.

Læs om Biovækst A/S her

Projektets formål

Gennem projektet hjælper Holbæk Kommune små og mellemstore virksomheder (SMV) med at optimere deres interne ressourceforbrug, undersøge match med andre virksomheder som kan bruge hinandens ”rester”, så virksomhederne bruger mindre vand og energi og færre materialer. Desuden får virksomhederne tilbudt en grøn forretningsmodel, så de kan brande sig grønt.

SMV'er får dermed mulighed for at spare penge og det styrker konkurrenceevnen - samtidigt med at det er en gevinst for miljøet.

Hvad får virksomhederne ud af det?

De virksomheder som er med i projektet, får en screening som skal vise sparepotentiale til både intern optimering, grøn forretningsmodel og om virksomhedens ”rester” (sekundavand, affald, overskudsvarme) kan anvendes i andre virksomheder. Derefter vælges relevante virksomheder og de få tilbudt en skræddersyet udviklingsplan og grøn forretningsmodel som beskriver, hvordan virksomheden kan nå målet, og hvor meget de kan spare.

Projektet bliver målt

Projektet bliver målt på meget konkrete krav. Når projektet udløber i midten af 2018 skal materialeforbruget i mindst 30 virksomheder i alt være reduceret med en million ton, energiforbruget med 900.000 kWh og CO2-udslippet med 14.000 ton. Samtidig skal der etableres mindst ti symbioser mellem virksomheder, hvor restprodukter eller energi fra en virksomhed anvendes som ressource i en anden virksomhed.

Samlet vurderes det, at virksomhederne dermed vil opnå en besparelse på fem procent og en øget konkurrenceevne på to procent.

Vil du vide mere?

Hvis du og din virksomhed vil vide, er du velkommen til at kontakte:

Projektleder Marie Johansen
Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed
Mail: marjo@holb.dk
Tlf: 72 36 20 14

Læs også folderen: Styrket konkurrenceevne og grønne forretningsmodeller

Du kan få yderligere oplysninger hos:

Projektleder Jette Lillelund
Dansk Symbiose Center
http://www.symbiosecenter.dkFeedback

Sidst opdateret

14.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Symbiosecenter

Lav forretning på dine restprodukter og affald.

Se mere på www.symbiosecenter.dk

Holbæk Erhvervsforum

Holbæk Erhvervsforum
Ahlgade 1C
4300 Holbæk
Telefon: 59 44 42 68
E-mail: heforum@heforum.dk

 

Se de mange tilbud til virksomheder på
Holbæk Erhvervsforums hjemmeside
Lokaler til salg eller leje