Spring til indhold

Bortforpagtning af kommunale arealer

Holbæk Kommune udbyder forpagtningsarealer

Arealerne vil kunne bortforpagtes til en person, der opfylder bestemmelserne i henhold til landbrugslovens kap. III (lovbekendtgørelse nr. 389 af 27. april 2016 landbrugsejendomme med senere ændringer).

Her finder du oversigt over arealerne.

Forpagtningsperiode

Arealerne bortforpagtes for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2024.


Areal beliggende på Holbæk Fælled bortforpagtes for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.
Bemærk at der foreligger en helhedsplan for fælleden, som forventes påbegyndt i 2020.
Særlige vilkår for drift af arealet vil fremgå af kontrakten.

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet består af

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten benyttes.

På alle Holbæk Kommunes bortforpagtede arealer stilles der krav til pesticidfri dyrkning.

Tilbud

Tilbud afgives på særskilt blanket, og sendes på mail til ejendomsadministration@holb.dk eller afleveres i receptionen på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, mrk.” forpagtning af landbrugsarealer”, inden den 20. november 2019 kl. 12.00.

Her finder du link til tilbudslisten.

Tilbuddet skal indeholde årlig forpagtningsafgift pr. ha. i henhold til kommunens forpagtningsvilkår.

Holbæk Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Hvis du ikke har modtaget et svar fra Mobilitet og Ejendomme senest den 2. december 2019, er forpagtningen gået til en anden.Feedback

Sidst opdateret

23.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen