Spring til indhold

Markedsdialog - grødeskæring og vedligeholdelse af vandløb fra båd

Holbæk Kommune ønsker at konkurrenceudsætte serviceaftale på grødeskæring og vedligeholdelse af Åmose Å fra båd.

Inden arbejdet med konkurrenceudsættelsen igangsættes, ønsker Indkøb at tage en dialog med markedet for at kortlægge leverandører og produkter samt at opsamle branchens input og særlige opmærksomhedspunkter.

Interesserede leverandører inviteres således til et dialogmøde på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Der vil være afsat en time til individuelle møder med hver enkelt leverandør, og interesserede leverandører bedes rette henvendelse til:

Udbudskonsulent Henrik Haupt, henha@holb.dk eller telefon 72 36 11 58

Dato: uge 4-5, efter nærmere aftale

Tidsrummet kl. 9.00-15.00

Sted: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Lokale efter aftale.

Baggrund:

Bådvedligeholdelsen i Åmose Å - Sandlyng Å til Bromølle, går fra st. 15538 -24858, i alt en strækning på 15538 meter.
Bådvedligeholdelsen omhandler tre årlige skæringer med en strømrendebredde mellem 5-7 meter.
Serviceaftalen omhandler derudover opgrabning af grøde og transport til slutdeponi.Feedback

Sidst opdateret

08.01.2019

Ansvarlig redaktør

Morten Holm