Spring til indhold

Markedsdialog vedrørende nærvarme (varmepumpe)

På baggrund af Holbæk Kommunes Strategiske Varmeplan 2015 ønsker administrationen af de kommunale ejendomme via markedsdialog at få udvidet sin viden om nærvarme.

Formålet med markedsdialogen er at få et bedre kendskab til leverandørporteføljen og de forskellige teknologier/løsninger der findes på markedet inden et evt. udbud iværksættes.  

Holbæks kommunale ejendomme har i omegnen af 190 gaskedelinstallationer på sine ejendomme. En omlægning til varmepumper fra fossil fyring med gas, til grøn/vindenergi i alle kommunale bygninger vil være mere bæredygtigt og give en positiv afledt effekt på CO² regnskabet.

Varmepumpe

 

Vi ser følgende scenario til at nå en billigere drift og bedre CO²:

Model 1. Større anlæg.

Model 2. Mindre anlæg.

Model 3. Oliefyr eller andet.

Konvertering til hybrid løsning. Det vil sige en kombination af Varmepumpe og Gaskedel.

Konvertering til varmepumpeanlæg.

Konvertering til varmepumpeanlæg. Evt. supplering med EL-Patron.

 

Omdrejningspunktet i dialogen vil være følgende.

  • Varmepumpeløsninger der tilbydes. Tekniske løsninger, Pumpeteknologi (Luft til vand, Jord til vand etc.) og styringsmetodikker.
  • Forretningskoncept, køb, lease, ren varmepris etc.

Dialogmøderne forventes at finde sted i uge 35. For deltagelse i markedsdialogen bedes man kontakte undertegnede via EU Supply https://eu.eu-supply.com/holbaek.asp senest 21. august 2019 for nærmere aftale. Firma, Navn, mail og telefonnummer bedes fremgå af henvendelsen.Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos