Spring til indhold

Aftaler - varer og tjenesteydelser i 2021

Holbæk Kommune forventer at gennemføre udbud og tilbudsindhentninger på følgende varer og tjenesteydelser i 2021.

Bemærk at listen angiver tidspunkt for forventet tilbudsindhentning/offentliggørelse af udbudsmateriale.
Listen koordineres med Fællesudbud Sjælland (FUS) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

1. kvartal 2021

 • Aflastningsydelser
 • Beskæftigelsesindsats - genudbud
 • Leasingaftale på biler
 • Serviceaftale - brandtekniske systemer
 • Svømmekørsel
 • Vejvedligeholdelse - asfalt
 • Kompressionsstrømper (FUS)
 • Fødevarer (nethandel) (SKI)
 • Vejsalt (SKI)

2. kvartal 2021

 • Forsikringer
 • Ladere til elbiler
 • Serviceaftale - sikringssystemer
 • Vinterruter (saltning og rydning)
 • Dentale forbrugsartikler (FUS)
 • Ortopædisk fodtøj (FUS)
 • Tolke - fremmedsprog (FUS)
 • AV-udstyr (SKI)
 • Digitale læremidler (SKI)
 • Institutionssystem (SKI)
 • Tele og date (SKI)

3. kvartal 2021

 • Visiteret befordring
 • Rengøring
 • Kontorartikler (SKI)
 • Revisionsydelser (SKI)


Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

24.03.2021

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos