Spring til indhold

Aftaler - varer og tjenesteydelser i 2023 og 2024

Holbæk Kommune forventer at gennemføre udbud og tilbudsindhentninger på følgende varer og tjenesteydelser i 2023 og 2024.

Bemærk at listen angiver tidspunkt for forventet tilbudsindhentning/offentliggørelse af udbudsmateriale.
Listen koordineres med Fællesudbud Sjælland (FUS) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

 

2. kvartal 2023

 • Befordring af visiterede borgere
 • Daglige pengeforretninger
 • Levering af dagligvarer til visiterede borgere
 • Tøjvask til visiterede borgere
 • Unified endpoint management-løsning (UEM)
 • Genbrugshjælpemidler (FUS)
 • Arbejdsmarkedssystem (SKI)
 • Daginstitutions- og skolemøbler (SKI)
 • Fødevarer til storkøkkener (SKI)
 • Kommunikationsprodukter (SKI)
 • IT-løsning til grundskolen - herunder elevadministration (SKI)
 • Servere og storage (SKI)

3. kvartal 2023

 • Løsning til pas og kørekort
 • Madservice til hjemmeboende
 • Offentlige ladestandere på kommunale p-pladser
 • Kaffe, te og automater (FUS)
 • AV-udstyr (SKI)
 • Computere og it-tilbehør (SKI)
 • Urologiprodukter (SKI)

4. kvartal 2023

 • Fejemaskine
 • Hjemmepleje
 • Låseservice
 • Pædagogisk it-løsning til Skovvejen
 • Vagtydelser

1. kvartal 2024

 • Rådgiverydelser til udarbejdelse af lokalplaner
 • Beklædning til pleje- og sundhedssektor (FUS)


Feedback

Sidst opdateret

25.05.2023

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos