Indkøb

Her finder du information om indkøb i Holbæk Kommune.

Du finder information om Holbæk Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi samt de love og regler for indkøb, som gælder for en offentlig myndighed.

Uddrag af udbudsstrategien:

"Et af formålene med at konkurrenceudsætte kommunens opgaver er at sikre, at opgaverne løses bedst og billigst ved, at kommunens egne enheder og private leverandører kan konkurrere på pris og kvalitet"

Kontakt Indkøb

Her finder du kontaktoplysninger på medarbejdere i Indkøb. Ved generelle henvendelser er du velkommen til at sende en mail til indkoeb@holb.dk.

Indkøbs- og udbudspolitik

Vedtaget indkøbs- og udbudspolitik for Holbæk Kommune.

Indkøbsfællesskab

Udover de udbud som Holbæk Kommune selv varetager, indgår vi også i indkøbsfællesskabet FUS (Fællesudbud Sjælland) samt benytter aftaler, som er indgået af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).

Love og regler

Her kan du finde link til gældende udbuds- og tilbudslov


Sidst opdateret

04.09.2017

Ansvarlig redaktør

Maria Tjelum Grønbæk