Indkøb

Information om: Fællesudbud Sjælland, udbudsstrategi, love/regler og kontaktinformation

Uddrag af udbudsstrategien:

"Et af formålene med at konkurrenceudsætte kommunens opgaver er at sikre, at opgaverne løses bedst og billigst ved, at kommunens egne enheder og private leverandører kan konkurrere på pris og kvalitet"

Fællesudbud Sjælland (FUS)

Indkøbsfællesskab mellem kommunerne i Region Sjælland

Love, regler og vejledninger

Generelle råd og vejledninger ved udbud

Indkøbs- og udbudspolitik

Vedtaget indkøbs- og udbudspolitik for Holbæk Kommune

Kontakt Indkøb

Kontaktpersoner og ansvarsområder


Sidst opdateret

08.06.2017

Ansvarlig redaktør

Morten Holm