Alkoholbevilling

Ønsker du som virksomhed at søge om eller forny din alkoholbevilling, kan du læse mere her.

Virksomheder som servere alkohol, stærke drikke og vin, skal have en alkoholbevilling. Alkoholbevillingen kan kun gives til personer der opfylder en række betingelser.

Hvem kan få alkoholbevilling

Personer der søger alkoholbevilling:

 • Skal have et næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Skal være fyldt 25 år eller 23 år, hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurations faget, ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
 • Der ikke foreligger forhold efter restaurations lovens § 16, stk. 2 og 4 til hinder for, at få en alkoholbevilling.
 • Har ikke anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
 • Har ikke forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber mv., der opfylder følgende betingelser:

 • Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurations lovens § 13. stk. 1, nr. 2 og 3.
 • Der ikke foreligger forhold efter restaurations lovens § 16 stk. 1,2 og 5 er hinder for meddelelses af bevilling.

Der kan bla. søges om alkoholbevilling, bestyrelsesgodkendelse, fornyelse og forhåndsgodkendelse ved at klikke her.

Hvem giver alkoholbevilling

Alkoholbevilling gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven.

Bevillingsnævnet i Holbæk Kommune består af:

 • Jens G. Kristiansen, formand
 • Rolf Rasmussen, næstformand
 • Jan Johannesen (repræsentant for politidirektøren)
 • Krystyna Hansen
 • Henrik Nielsen
 • Gitte Brønnum Busk, sundheds konsulent, projektleder.

Svar på ansøgning om alkoholbevilling sendes som Digital Post.

For yderligere information, kontakt bevillingsnævnets sekretær Gitte Brønnum Busk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, telefon 72 36 43 43 eller på folkesundhed@holb.dk.

 Feedback

Sidst opdateret

10.05.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Møder i bevillingsnævnet 2017

 • 2. maj 2017
 • 19. juni 2017
 • 21. august 2017
 • 23. oktober 2017
 • 11. december 2017

Restaurationsplan vedr. alkoholbevillinger