Spring til indhold

Alkoholbevilling

Ønsker du som virksomhed at søge om eller forny din alkoholbevilling, kan du læse mere her.

Virksomheder som serverer alkohol, stærke drikke og vin skal have en alkoholbevilling. Alkoholbevillingen kan kun gives til personer, der opfylder en række betingelser.

Hvem kan få alkoholbevilling

Personer, der søger alkoholbevilling:

 • Skal have et næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Skal være fyldt 25 år - eller 23 år, hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurations faget, ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
 • Der ikke foreligger forhold efter restaurations lovens § 16, stk. 2 og 4 til hinder for at få en alkoholbevilling.
 • Har ikke anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
 • Har ikke forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kroner eller derover.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber mv., der opfylder følgende betingelser:

 • Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurations lovens § 13. stk. 1, nr. 2 og 3.
 • Der ikke foreligger forhold efter restaurations lovens § 16 stk. 1,2 og 5, der hinder for at få bevilling.

Søg om alkoholbevilling, bestyrelsesgodkendelse, fornyelse og forhåndsgodkendelse mv.

Ansøgning om lejlighedsbevilling

Hvem giver alkoholbevilling

Alkoholbevilling gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven.

Bevillingsnævnet i Holbæk Kommune består af:

 • Mogens Justesen, formand
 • Peter Nilsson, næstformand
 • Jan Johannesen (repræsentant for politidirektøren)
 • Krystyna Hansen
 • Henrik Nielsen
 • Line Andersen, sundheds konsulent

Svar på ansøgning om alkoholbevilling sendes som Digital Post.

For yderligere information, kontakt bevillingsnævnets sekretær Line Andersen, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, telefon 72 36 30 53  eller på folkesundhed@holb.dk.

 Feedback

Sidst opdateret

14.06.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Møder i bevillingsnævnet 2019

 • 19. februar
 • 7. maj
 • 20- august
 • 29. oktober
 • 10. december

Restaurationsplan vedr. alkoholbevillinger