Spring til indhold

Skilte og reklamer

Husk også at informere dine ansatte om retningslinjerne.
  • Maks. 1 skilt til hver butik/forretning
  • Skilte skal placeres i udstillingsarealet nærmest butikkens facade
  • Skal anbringes på en sådan måde, at der ikke er risiko for at skiltet vælter
  • Skilte må ikke placeres, på eller ved ganglinjer eller spærre for trapper, adgange, skilte/færdselstavler, bænke, affaldsbeholdere m.v.
  • Er skilte til fare eller ulempe for den øvrige færdsel, kan kommunen fjerne dem uden forudgående varsel
  • Der må kun reklameres for produkter der er en del af butikkens normale produktsortiment
  • Maks. størrelse højde x bredde = 120 cm x 60 cm

Tegning over Nygade/AhlgadeFeedback

Sidst opdateret

16.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen