Spring til indhold

Stadepladser og gadesalg

Der er mulighed for at leje stadepladser på Nygade og Ahlgade i Holbæk. "Torvet" ud for Ahlgade 51 er reserveret til formålet, men andre steder er også mulige.
  • På centrale torve og pladser er der mulighed for at leje en stadeplads
  • I Holbæk centrum er der udpeget udlejningsmuligheder, som kan lejes af de nærmeste butikker
  • Hvis de nærmeste butikker ikke ønsker at benytte udlejningsarealerne, kan de tilbydes til andre
  • Mulighed for daglig, ugentlig eller månedlig stadeplads, for ferske fødevarer dog maks. én dag ugentligt
  • Ikke tilladt at overdrage en tilladelse til stadeplads til andre
  • Kommunen anviser stadepladsernes placering
  • Alt inventar skal fjernes efter lukketid
  • Køretøjer, der ikke er en del af stadepladsen, må parkeres et andet sted
  • Pris pr. m²/år fremgår af takstbladet i højre side

Kort over stadepladser på Torvet - Ahlgade 51Feedback

Sidst opdateret

02.10.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Takstblad

Du kan se takster for benyttelse af park- og vejarealer:

Se takster her. Du skal kigge under takster om vejareal og hegn