Spring til indhold

Udendørsservering

Husk også at informere dine ansatte om retningslinjerne.
 • Hvis vejarealet tillader det, kan vi give tilladelse til udendørsservering 1. marts til 30. september 
 • Udendørsservering kræver altid tilladelse
 • Inventar mv. skal fremstå pænt, ensartet og rent
 • Inventar må ikke placeres så ganglinjer, trapper, adgange, skilte/færdselstavler, bænke, affaldscontainere, cykelstativer, postkasser mv. spærres
 • Inventar må opstilles i tidsrummet kl. 8.00 til 24.00
 • Alt inventar skal fjernes efter lukketid
 • Antallet af stole, borde mv. skal tilpasses årstid og antal besøgende
 • Du skal holde rent på udendørsserveringsarealet
 • Du må ikke opstille parasoller, reklameskilte eller lignende med reklamer for leverandører og varemærker
 • Parasoller skal være i ensartet afdæmpet farve inden for samme udlejningsområde
 • Pris pr. m² fremgår af takstbladet i højre side

Tegning Ahlgade og NygadeFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Takstblad