Spring til indhold

Udendørsservering

Husk også at informere dine ansatte om retningslinjerne.

 

  • Hvis vejarealet tillader det, kan du få tilladelse til udendørsservering
  • Udendørsservering kræver altid tilladelse
  • Inventar mv. skal fremstå pænt, ensartet og rent
  • Inventar må ikke placeres så ganglinjer, trapper, adgange, skilte/færdselstavler, bænke, affaldscontainere, cykelstativer, postkasser mv. spærres
  • Arealet skal fremstå opryddet efter lukketid
  • Antallet af stole, borde mv. skal tilpasses årstid og antal besøgende
  • Du skal holde rent på arealet
  • Du må ikke opstille parasoller, reklameskilte eller lignende med reklamer for leverandører og varemærker
  • Parasoller skal være i ensartet afdæmpet farve inden for samme udlejningsområde
  • Pris pr. m² fremgår af takstbladet i højre side

Tegning Ahlgade og NygadeFeedback

Sidst opdateret

16.02.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen