Spring til indhold

Vareudstilling

Husk også at informere dine ansatte om retningslinjerne.
  • Hvis vejarealet tillader det, kan der uden særlig tilladelse udstilles varer i butikkens facadelængde i butikkens åbningstid
  • De udstillede varer skal placeres langs butikkens facade
  • De udstillede varer skal være en del af butikkens normale produktsortiment
  • Ingen genstande må anbringes tættere på kørebane (med parkering) end 0,5 m
  • Hvor fortovsbredde er 2,6 m eller derover, må der benyttes maks. 0,6 m fra facade
  • Hvor fortovsbredde er mindre end 2,6 m begrænses udstillingsarealet, så der altid er mindst 1,5 m frit fortov
  • Hvor fortovet er mindre end 1,5 m er det ikke tilladt at benytte arealet
  • Særlige rammer for Holbæk centrum (Nygade og Ahlgade) - typisk min. 3 m frit gangareal

Tegning af Nygade og Ahlgade

 Feedback

Sidst opdateret

16.02.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen