Spring til indhold

Midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Midlertidige gener i form af støj, støv m.m. ved bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Holbæk Kommune

Hvad?

Midlertidige bygge- og anlægsarbejder (aktiviteter) som giver støj og støv er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Aktiviteterne kan f.eks være:

  • facaderensning
  • sandblæsning
  • asfaltanlæg
  • bygningsnedrivning
  • nedknusningsanlæg

Hvornår?

Det betyder, at inden arbejdet begynder, skal du sende en anmeldelse til Holbæk Kommune. Du har pligt til at sende anmeldelsen senest 14 dage i forvejen for påbegyndelse af aktiviteten.

Hvordan skal du gøre?

Du skal oplyse følgende i din anmeldelse:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet, der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses

Anmeld din midlertidige byggeaktivitet her

Forskrift

Kommunen vil eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

Holbæk Kommune har vedtaget en forskrift for bygge- og anlægsarbejder som giver nogle retningslinjer for arbejdet.

Du kan læse forskrift for bygge- og anlægsarbejder herFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Sandblæsning

Inden du går i gang med sandblæsningen, skal du orientere dine naboer om arbejdet. 

Sådan kan du orientere dine naboer