Spring til indhold

Skovrejsning

Vi vil gerne have mere skov - også i Holbæk Kommune.

Vi vil gerne have mere skov i Holbæk Kommune. Det er af flere grunde.

Skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted. Skovene producerer træ, beskytter drikkevandet og giver mulighed for friluftsliv.

Endvidere er skovene også levested for mange forskellige dyr og planter. Det er også et nationalt ønske, at der rejses mere skov, men skovrejsning er en stor opgave. Det kræver både tid og penge, og derfor har staten afsat midler så private lodsejere kan få økonomisk støtte til at rejse skov.

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til styrelsens hjemmeside

En betingelse for at få det maksimale støttebeløb, er at arealet er udlagt som skovrejsningsområde i kommuneplanen.

De grønne arealer er udlagt til skovrejsningsområder. De gule områder er udlagt til uønsket skovrejsningsområder.

Her finder du link til stort kort med skovrejsningsområder

Det er vigtigt at understrege, at det er frivilligt, om du vil rejse skov indenfor de udpegede skovrejsningsområder. Udpegningen betyder, at det er muligt at få det maksimale tilskud fra staten.

Som udgangspunkt udpeger Holbæk Kommune nye skovrejsningsområder mindst hvert fjerde år i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Du kan søge om at få din ejendom udpeget som skovrejsningsområde og på den måde få mulighed for et større statstilskud.

Send en mail til landzone@holb.dk med matrikelnummeret eller en beskrivelse af det ønskede område markeret på et kort. Du kan også ringe Holbæk Kommune.

 Feedback

Sidst opdateret

14.03.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen