Taxibevilling

Taxikørsel i Holbæk Kommune administreres af Vækst og Bæredygtighed samt Borgerservice.

Pr. 1.januar 2018 træder den nye taxilov i kraft. Det betyder, at administration af taxiområdet flyttes til Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Taxitilladelse / taxibevilling

Ledige tilladelser til taxikørsel annonceres i dagspressen, By & Land og Jyderup Posten, samt på jobnet.dk.

Det er Byrådet der fastsætter antallet af tilladelser ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af kommunens borgere.

Førerkort, toldattester og kørebøger

Udstedelse af førerkort, påtegning af toldattester og salg af kørebøger, sker hos Borgerservice.

For at blive taxichauffør eller taxivognmand, skal du opfylde en række krav. På Trafikstyrelsens hjemmeside kan du bl.a. se krav og vilkår for at drive taxikørsel, og hvordan du bliver taxichauffør og/eller taxivognmand.

Områdebevillinger

Holbæk Kommune er delt op i tre områder med områdebevillinger:

Takster

Takster for trafikbøger, nummerplade, udstedelse af førerkort, påtegning af toldattest, udstedelse af taxi tilladelse samt behandling af ansøgninger kan ses under TAXI i Øvrige takster:

Øvrige takster

Maksimaltakster for taxikørsel i Holbæk Kommune

Yderligere information

Har du spørgsmål om taxiadministrationen er du velkommen til at kontakte Vækst og Bæredygtighed.

Lovgivning om taxikørsel

Administrationen af taxikørsel sker efter Transportministeriets bekendtgørelse om taxikørsel m.v.Feedback

Sidst opdateret

16.11.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Borgerservice, Jernbanevej 6, Holbæk

Har du spørgsmål?

Kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk