Spring til indhold

Taxibevilling

Administration af taxiområdet er flyttet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den 1. januar 2018 trådte den nye taxilov i kraft. Det betyder, at administration af taxiområdet flyttes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

Edvard Thomsens vej 14, 2300 København S.
Telefon 72 21 88 00

Læs mere om de nye vilkår på www.taxilov.dk

I perioden fra den 1.1.2018 til 1.7.2018 administrerer Holbæk Kommune alene eksisterende taxitilladelser. Herefter overdrages forpligtigelsen med at føre tilsyn med indehavere af tilladelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I tilfælde af bortkomst af tilladelser og førerkort er det fortsat os i kommunen, der udsteder erstatningstilladelser/-førerkort 

Salg af kørebøger sker fortsat hos Borgerservice. 

Områdebevillinger

Holbæk Kommune er delt op i tre områder med områdebevillinger:

Oversigtskort over postdistrikter med taxibevillinger

Takster

Takster for trafikbøger kan ses under TAXI i Øvrige takster:

Øvrige takster

Maksimaltakster for taxikørsel i Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

11.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen