Spring til indhold

Tilladelse til byggeri

I Holbæk Kommune skal både virksomheder og private søge om byggetilladelse digitalt.

Digital ansøgning for virksomheder

For at søge digitalt skal du bruge NemID. Når du søger som virksomhed, kan du benytte din NemID medarbejdersignatur.

Søg om en NemID medarbejdersignatur

Din ansøgning vil først blive registreret sidst i processen, når du godkender din ansøgning.

Du skal bruge selvbetjeningsløsningen som hedder Byg og Miljø. Byg og Miljø er en løsning som guider dig igennem ansøgningsprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Kommer du til at sende ansøgningen og opdager en fejl, så skriv til E-mail: byggesag@holb.dk - så retter vi fejlen sammen.

Byggetilladelse i deltilladelser

Der er i Byggelovens §16, stk. 6, hjemmel til at opdele en byggetilladelse i deltilladelser.

Hurtigere sagsbehandling

Byggelovens § 16, stk. 6, giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at opdele en byggetilladelse i deltilladelser. Dette gør det muligt at begrænse omfanget af en byggetilladelse, så den ikke omfatter det ansøgte byggeri i sin helhed. Bestemmelsens hensigt er at give mulighed for en smidig byggesagsbehandling til gavn for borgerne.

Før der kan udstedes en deltilladelse, skal alle de overordnede forhold for bygningen være belyst.

Efter bestemmelsen kan kommunalbestyrelsen, selv om ikke alle enkeltheder i et byggeprojekt er afklaret, udstede en deltilladelse f.eks. til at udføre nybyggeri i etaper.

Meddelelse af deltilladelse er betinget af, at der efter lovgivningen intet er til hinder for, at byggeriet kan placeres det ansøgte sted.
Deltilladelse må altså kun omfatte den del af projektet, som vil kunne udføres uden at være i strid med byggelovgivningen eller anden lovgivning.

Efterhånden som enkelthederne i byggeprojektet afklares i forhold til lovgivningen, kan der udstedes de øvrige fornødne deltilladelser.

Byggeloven

 

Gravearbejde i vej

Hvis du ønsker at grave i vejareal, skal du have en tilladelse fra vejmyndigheden.

Læs mere herFeedback

Sidst opdateret

29.07.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen