Spring til indhold

Byggetilladelse i deltilladelser

Der er i Byggelovens §16, stk. 6, hjemmel til at opdele en byggetilladelse i deltilladelser.

Hurtigere sagsbehandling

Byggelovens § 16, stk. 6, giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at opdele en byggetilladelse i deltilladelser. Dette gør det muligt at begrænse omfanget af en byggetilladelse, så den ikke omfatter det ansøgte byggeri i sin helhed. Bestemmelsens hensigt er at give mulighed for en smidig byggesagsbehandling til gavn for borgerne.

Før der kan udstedes en deltilladelse, skal alle de overordnede forhold for bygningen være belyst.

Efter bestemmelsen kan kommunalbestyrelsen, selv om ikke alle enkeltheder i et byggeprojekt er afklaret, udstede en deltilladelse f.eks. til at udføre nybyggeri i etaper.

Meddelelse af deltilladelse er betinget af, at der efter lovgivningen intet er til hinder for, at byggeriet kan placeres det ansøgte sted.
Deltilladelse må altså kun omfatte den del af projektet, som vil kunne udføres uden at være i strid med byggelovgivningen eller anden lovgivning.

Efterhånden som enkelthederne i byggeprojektet afklares i forhold til lovgivningen, kan der udstedes de øvrige fornødne deltilladelser.

Byggeloven

 

Gravearbejde i vej

Hvis du ønsker at grave i vejareal, skal du have en tilladelse fra vejmyndigheden.

Læs mere herFeedback

Sidst opdateret

13.08.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen