Spring til indhold

Tilladelser til landbruget

Anmeldelse af dyrehold

Heste, grise, køer og får...... og høns! Læs mere om erhvervsmæssigt dyrehold der kræver anmeldelse til kommunen. For pelsdyr kræves dog en miljøtilladelse.

Svine-, kvæg-, fåre- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder der er lokalplanlagt til boligformål.

Du skal dog være opmærksom på, at der er særlige regler for øvrige dyrehold i byzone, sommerhusområder og afgrænsede boligområde i landzone. Du kan læse mere om f.eks hønsehold i vejledning for fjerkræhold i byområder.

Vejledning for fjerkræhold i boligområder

Gå til skema til anmeldelse af husdyrhold op til 15 dyreenheder

Gå til vejledning til anmeldelsesskema

Miljøtilladelse til dyrehold

Gælder for etablering og ændringer i dyrehold mellem 15 og op til 75 dyreenheder - dog for pelsdyr mellem 3 og 25 dyreenheder.

Ansøgning om tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse skal udfyldes og indsendes til kommunen via et tilladelsesskema. Skemaet er baseret på 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold, der alle skal besvares.

Skema og vejledning kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Samtidig skal du også sende en fiktiv ansøgning ind via husdyrgodkendelse.dk

Her finder du link til Husdyrgodkendelse.dk's hjemmeside

 

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Gælder for husdyrbrug større end 75 dyreenheder - dog for pelsdyr 25 dyreenheder


Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering, ændring eller udvidelse skal indsendes elektronisk via husdyrgodkendelse.dk

Gå til husdyrgodkendelse.dk

Du kan læse mere om husdyrgodkendelse.dk, lovgivning og vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Brugerbetaling

Der betales gebyr for den tid, der er brugt på at lave miljøgodkendelsen. Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

 Feedback

Sidst opdateret

14.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary