Andre anmeldeordninger for dyrehold

Visse typer af ændringer på husdyrbrug er som udgangspunkt fritaget for krav om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, men kan kræve en anmeldelse. Der findes flere typer anmeldelser.

Du kan finde oplysninger om anmeldelsen og anmeldelsesskema, som skal indsendes til kommunen, på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Links til anmeldeordninger hos Miljøstyrelsen

Ensilageplads eller ensilagesilo

Opbevaring til husdyrgødning

Udvidelse af stalde - dyrevelfærd

Skift mellem dyretyper

Produktionstilpasning (uden tilladelse eller godkendelse)

Produktionstilpasning (med tilladelse eller godkendelse)

Miljøeffektive teknologier eller teknikker

Naturafgræsning (opstaldning for en del af året)

Naturafgræsning (udegående hele året)

Økologi

For anmeldelse af forskellige anlæg (halmlade, maskinhal, kornsilo og malkeanlæg) kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk