Spring til indhold

Anmeldelse af dyrehold

Heste, grise, køer og får...... og høns! Læs mere om erhvervsmæssigt dyrehold der kræver anmeldelse til kommunen. For pelsdyr kræves dog en miljøtilladelse.

Svine-, kvæg-, fåre- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder der er lokalplanlagt til boligformål.

Du skal dog være opmærksom på, at der er særlige regler for øvrige dyrehold i byzone, sommerhusområder og afgrænsede boligområde i landzone. Du kan læse mere om f.eks hønsehold i vejledning for fjerkræhold i byområder.

Vejledning for fjerkræhold i boligområder

Gå til skema til anmeldelse af mindre husdyrholdFeedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen