Spring til indhold

Forhøjet akseltryk på gyllekøretøjer

Der er mulighed for at få en individuel dispensation for kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med lavtryksdæk i 2020.

I Holbæk Kommune ønsker vi ikke at give en generel dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med lavstryksdæk. I stedet er det i 2020 muligt at få individuel dispensation. Det sker på baggrund af Trafikstyrelsens skrivelse af 18. marts 2011.

En ansøgning til det skal som minimum indeholde oplysninger om ruten - gerne indtegnet på kort. Der skal også være info om køretøjets aksler og samlede maksimale vægt, bredde og tidspunkt for transporten tur/retur. Ansøgningen sendes på en mail til: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk. Vi skal have din ansøgning mindst 7 arbejdsdage før kørslen.

Vi vurderer konkret på enkeltansøgninger ud fra en trafiksikkerhedsmæssig begrundelse og sammenholder det med vejenes beskaffenheder.

Vilkår for dispensation i 2020

Den individuelle dispensation gives fra gang til gang til en landmand eller maskinstation. Der er særtransportslignende vilkår for dispensationen, som du kan se herunder.

  • For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/ -redskab) tillades 10 t akseltryk på op til 3 aksler. Det er på betingelse af, at køretøjet er monteret med mindst 65 cm brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
  • For gyllevogne med 3 aksler er det desuden en betingelse, at 1. og 3. aksel er tvangsstyrede. Vogntogs totalvægt tillades op til 48,0 t.
  • For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades 11,5 t akseltryk, på betingelse af, at køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
  • For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades totalvægt op til 23 t på to-akslede, og op til 34,5 t på tre-akslede (vogntog).
  • Kørsel på offentlig vej skal under alle omstændigheder reduceres til det absolut nødvendige af hensyn til vejbelægningens svækkelse i tøbrudsperioden.
  • Holbæk Kommunes dispensation gælder udelukkende på kommuneveje og omfatter ikke statsveje eller private fællesveje.
  • Færdselstavler vedrørende vægtbegrænsninger, bredde mv. skal overholdes uanset dispensation.
  • Holbæk Kommune har vægtbegrænset nogle broer: se Broer med vægtbegrænsning.
  • Holbæk Kommune forbeholder sig ret til at give afslag på individuel dispensation, såfremt det viser sig at give problemer for vejenes tilstand samt færdslen i øvrigt.
  • Holbæk Kommunes individuelle tilladelse skal medbringes under gyllekørslen og fremvises for relevant myndighed.

Kommuneliste med dispensationer eller afslag på kørsel med forhøjet akseltryk

Kommunernes dispensationer eller afslag kan ses på: Landbrug & Fødevarer hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen