Spring til indhold

Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af husdyrbrug

Hvis husdyrbruget ikke overholder kravene til den ovenstående anmeldeordning, er det omfattet af kravet om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Ansøgning om miljøtilladelse eller -godkendelse til etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug skal indsendes elektronisk via husdyrgodkendelse.dk.

Holbæk Kommune henviser til Miljøstyrelsens vejledning om reglerne for hold af husdyr, tilladelse og godkendelse af husdyrhold samt håndtering af husdyrgødning mv. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen, lovgivning og vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er kommunens anbefaling, at få hjælp af en konsulent til udførelsen af en ansøgning om miljøtilladelse- eller godkendelse.

Brugerbetaling
Der betales gebyr for den tid, der er brugt på at lave miljøgodkendelsen. Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Gå til husdyrgodkendelse.dk

Gå til Miljøstyrelsens vejledning om husdyrbrug

 Feedback

Sidst opdateret

11.12.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen