Spring til indhold

Vejledning om læskure

Holbæk Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Sjælland udarbejdet en vejledning om læskure.

Vejledningen er skrevet med hjemmel i husdyrgødningsbekendtgørelsen og giver et kort og præcist overblik over kravene til etablering, indretning og placering af både mobile og fast placeret læskure. Derudover beskrives kravene til fodertrug og folde.

Vejledningen henvender sig til alle dyrehold, som er større end grænsen for et erhvervsmæssigt dyrehold, og kan bruges som en rettesnor før, under og efter de kommunale miljøtilsyn.

Vejledning om fast placeret læskure

Vejledning om mobile læskureFeedback

Sidst opdateret

10.07.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen