Spring til indhold

Affald fra virksomheder

Affald fra virksomheder foregår efter de bestemmelser, som står i regulativ for erhvervsaffald og i regulativ for tømningsordninger.

Dagrenovation og genbrug fra din virksomhed

Fors A/S henter dagrenovation hos virksomheder i Holbæk Kommune. Virksomheder med mere end 5 ansatte skal være med i ordningen. Ordningen omfatter ikke glas, papir, plast/ MDK, metal, pap og farligt affald, som kan afleveres på en af genbrugspladserne.

Vil du bruge en af genbrugspladserne, skal du tilmelde din virksomhed til ordningen.

Læs mere om ordningerne og tilmelding hos Fors A/S

Olie- og benzinudskillere

Har du en olie- og/eller benzinudskillere og tilhørende sandfang, skal du sørge for at udskilleren er anmeldt til kommunen og tilmeldt til tømningsordningen for udskillere. Tømninger af olie- og benzinudskilleren udføres af ARGO.

Du kan tilmelde din olie- og/eller benzinudskillere og tilhørende sandfang til tømningsordningen i selvbetjenings boksene ude i højre side. Skemaet skal udfyldes og sendes til ARGO på mail: info@argo.dk

Ønsker du derimod at søge om fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du ligeledes gøre det i selvbetjenings boksene i højre side. Skemaet skal udfyldes og sende til Holbæk Kommunes virksomhedsteam på mail: virksomhed@holb.dk

Læs mere i regulativet for de kommunale tømningsordninger

Fedtudskillere

Har du en fedtudskillere skal du sørge for at udskilleren er anmeldt til kommunen og tilmeldt tømningsordningen for fedtudskillere. Det er Fors A/S som administrerer tømningsordningen.

Skriv til spildevand@holb.dk, hvis du skal anmelde en fedtudskiller.  Mailen skal indeholde følgende oplysninger jf. Holbæk Kommunes retningslinjer for etablering af fedtudskiller:

  • Beskrivelse af aktiviteten i virksomheden
  • Oplysninger om valgte fedtudskiller og evt. tilhørende slamfang
  • Dokumentation på at fedtudskiller har en gyldig godkendelse
  • Oplysninger om typer og antal af køkkenudstyr og afløbsinstallationer
  • Dimensioneringsforslag på slamfang og fedtudskiller (en beregning, der viser, at slamfang og fedtudskiller har en tilstrækkelig kapacitet)
  • Kloaktegninger med placering af fedtudskiller
  • Hvis der anvendes kemikalier/sæber i vandet som passerer fedtudskilleren, skal ”sikkerhedsdatablad” for indhold oplyses

Retningslinje for etablering og drift af fedtudskiller

Ansøgning om fritagelse for tømningsordning for fedtudskiller

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsen

Regulativ for erhvervsaffald 

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for tømningsordningerFeedback

Sidst opdateret

30.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
www.fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan ikke altid genanvendes uden tilladelse. Læs mere her