Spring til indhold

Affald fra virksomheder

Affald fra virksomheder foregår efter de bestemmelser som står i regulativ for erhvervsaffald og i regulativ for tømningsordninger.

Dagrenovation og genbrug fra din virksomhed

Fors A/S henter dagrenovation hos virksomheder i Holbæk Kommune. Virksomheder med mere end 5 ansatte skal være med i ordningen. Ordningen omfatter ikke glas og papir, som kan afleveres på en af genbrugspladserne.

Vil du bruge en af genbrugspladserne, skal du tilmelde din virksomhed til ordningen.

Læs mere om ordningerne og tilmelding hos Fors A/S

Olie- og benzinudskillere

Har du en olie- og/eller benzinudskillere og tilhørende sandfang, skal du sørge for at udskilleren er anmeldt til kommunen og tilmeldt til tømningsordningen for udskillere. Tømninger af olie- og benzinudskilleren udføres af Argo. 

Fedtudskillere

Har du en fedtudskillere skal du sørge for at udskilleren er anmeldt til kommunen og tilmeldt tømningsordningen for fedtudskillere. Det er Fors A/S som administrerer tømningsordningen.

Gå til anmeldelsesmulighed

Retningslinje for etablering og drift af fedtudskiller

Ansøgning om fritagelse for tømningsordning for fedtudskiller

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsen

Regulativ for erhvervsaffald 

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for tømningsordningerFeedback

Sidst opdateret

23.03.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
www.fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan ikke altid genanvendes uden tilladelse. Læs mere her