Spring til indhold

Mentoruddannelse for virksomhedsmentorer

I samarbejde med Holbæk Jobcenter og PAF Academy ApS tilbydes virksomheder at sende medarbejdere på mentoruddannelse med opstart 7. april 2022.

Hvad er en virksomhedsmentor?

På private og offentlige arbejdspladser bruges mentorer til alt fra introduktion, oplæring og fastholdelse af nye medarbejdere. I virksomhederne hjælper mentorer med faglige og sociale spørgsmål samt oplæring, støtte og vejledning til nyansatte.

Ved at benytte en virksomhedsmentor, sikres en hurtigere og mere effektiv introduktion og oplæring. Brugen af en mentor kan også imødekomme eventuelle udfordringer og være med til at fastholde nye medarbejdere. Dette skyldes især, at deltagerne får coaching, viden og konkrete værktøjer til at tage i mod borgere.

Uddannelsens forløb

Mentoruddannelsen starter 7. april 2022 og forløber over 6 halve dage over en periode på ca. 2 måneder, hvor medarbejderen vil blive klædt på til, at varetage rollen som mentor for personer, der har brug for ekstra støtte som nyansat. På uddannelsen er der også mulighed for at netværke med andre mentorer.

Mentorerne vil få redskaber til at støtte og vejlede den ansatte via oplæg og praktiske øvelser.

Alle mentorer vil modtage undervisningsmateriale og et kursusbevis. Der vil også blive tildelt adgang i et år til en læringsplatform med videoer og repetition af øvelser.

Virksomheder vil via dette samarbejde have mulighed for at oplære og give plads til fremtidige medarbejdere, der har brug for ekstra støtte. Med den rette indsats bliver medarbejderen i de fleste tilfælde en god og loyal arbejdskraft.

Datoer for hold 2 - der er plads til 16 deltagere efter "først til mølle"

Torsdag den 7. april 2022

Torsdag den 21. april 2022

Torsdag den 5. maj 2022

Torsdag den 19. maj 2022

Torsdag den 2. juni 2022

Torsdag den 16. juni 2022

Undervisning 

Undervisning er alle dage fra kl. 08.30 - 12.30

Der serveres kaffe/te/vand og snacks.

Undervisningen afholdes i Holbæk på:

PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk 

Følgende emner vil blive gennemgået

Mentorrollen: Vi ser på rollen som mentor. Hvad indeholder rollen og hvilke ressourcer skal en mentor have og hvilke opgaver har en mentor. 

Aktiv lytning og feedback: At kunne lytte empatisk og nærværende er en vigtig forudsætning for at kunne forstå og give den nødvendige støtte.

Anerkendende kommunikation: Hvordan skaber du en god kontakt til andre mennesker? Vi gennemgår og øver de vigtigste grundregler.

Adfærd og holdninger: Hvordan smitter din egen adfærd af på kulturen? Vi ser nærmere på roller, adfærd og holdninger i dit daglige virke som mentor.

DISC-profil intro: Vi ser på kommunikation mellem de forskellige profiler. Vi har alle nogle grundlæggende værdier og egenskaber. 

Målsætning: Hvordan kan jeg motivere og målsætte sammen med min ansatte og hjælpe med at fastholde målet.

Forberedelse af virksomheden: Hvordan rustes ledelse og øvrige medarbejdere til at tage imod en nyansat.

Den udfordrende samtale: Hvordan får du sagt det vanskelige på en klar og tydelig, men samtidig omsorgsfuld måde? Vi gennemgår og øver de vigtigste grundregler. 

Underviser på mentoruddannelsen

Mette Nordahl har gennem de sidste 17 år beskæftiget sig med at udvikle mennesker. Hun har specialiseret sig i at undervise i mentorrollen, og har selv fungeret som støtte/kontaktperson, vejleder og mentor. Mette besidder dybde, intensitet og nærvær i sin undervisning, som er med til at skabe et godt og lærerigt undervisningsrum.

Mette Nordahl er ejer af PAF Academy og du kan læse mere her

Lyder det som noget for dig og din virksomhed?

Kontakt 

Projektleder Elin Birk: elbir@holb.dk - tlf. 72 36 26 72

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.03.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost