Spring til indhold

Tilsynsberetning

Kommunerne skal hvert år udarbejde beretning om det foregående års miljøtilsyn på virksomheder og landbrug

Miljøstyrelsen har i miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 497 af 15. maj 2013 fastsat regler om tilsyn, herunder hvor tit forskellige typer virksomheder og landbrug skal have miljøtilsyn.

Miljøtilsynsberetningen for 2014 kan ses nedenfor:


Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder

Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2014

Eventuelle spørgsmål til beretningen kan rettes til Vækst og Bæredygtighed.Feedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk