Tyndslanger og voksfiltre

bestilles ved den enkelte høreapparats fabrikant. Se de papirer du fik udleveret sammen med høreapparatet, for at finde adresse og telefonnummer.

Rediger Flyt Fjern