Er der undtagelser fra kontanthjælpsloftet?

Personer, der af kommunen er visiteret til en særlig bolig pga. af handicap og personer, der bor sammen med en person der er visiteret til en særlig bolig pga. handicap, kan være undtaget fra loftet. Undtagelsen gælder i de situationer, hvor personen er berettiget til mere i boligsikring end det normalt maksimale støttebeløb, som følge af, at der er tale om en særlig bolig.

Se skema med oversigt over undtagelser fra kontanthjælpsloftet - fordelt på enkeltparagraffer i Aktivloven og Boligstøtteloven (kilde: Roskilde Kommune)

Rediger Flyt Fjern